Suomi English Deutsch

Yritystiedot

Alkuvuosina uusiokovametallipulveria talvirenkaiden nastojen raaka-aineeksi

Nasta.jpgTikomet Oy käynnisti toimintansa vuonna 1994 Tikkakoskella, jossa on pitkät perinteet talvirenkaiden nastojen valmistuksesta aina 1960-luvulta alkaen. Aluksi liikeideana oli uusiokovametallipulverin tuotanto talvirenkaiden nastojen kovametallitappien raaka-aineeksi.

Vuodesta 1995 alkaen Tikomet on valmistanut uusiokovametallipulveria käytetyistä kovametallityökaluista käyttäen ns. sinkkiprosessia. Vuoteen 2007 asti painopistealue oli nastamarkkinoilla ja pääosa myynnistä meni nastojen valmistajille.

Laajentuminen uusille markkinoille vuoden 2008 investoinnin myötä

08B68_066_pienennetty.jpgKovametallin pääraaka-aineen volframin hinta on noussut dramaattisesti 2000-luvulla ja hinta on nyt lähes kymmenkertainen 1990-luvun tasoon verrattuna. Tämä hinnan nousu on johtanut kierrätyksen suosion merkittävään kasvuun. Samalla sinkkiprosessista, jota Tikomet käyttää, on tullut kiinnostava uusi vaihtoehto kovametallin kierrätyksessä.

Tikomet reagoi muuttuneeseen tilanteeseen volframimarkkinoilla ja päätti rakentaa Jyväskylään uuden kovametallipulveritehtaan.Vuonna 2008 valmistuneessa tehtaassa on käytössä Tikometin kehittämä uusi tuotantoteknologia, jonka ansiosta sinkkiprosessilla kyetään tänä päivänä valmistamaan laadullisesti huomattavasti korkeatasoisempaa uusiokovametallipulveria kuin aiemmin.

Investoinnin myötä Tikomet on suuntautunut uusille markkina-alueille ja kehittänyt useita uusia tuotteita, jotka ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton kovametalliteollisuudessa. Uusien tuotteiden menestyksen ansiosta enää pieni osa myynnistä menee perinteisille nastamarkkinoille.

Markkina- ja teknologiajohtaja kierrätyksessä sinkkiprosessilla

Uunirivi.jpgTikomet on suurin kierrätystä sinkkiprosessilla harjoittava yhtiö Euroopassa ja ainoa eurooppalainen toimija, joka myy sinkkiprosessilla valmistettuja uusiokovametallipulvereita avoimilla markkinoilla.

 

Sinkkiprosessi on keksitty jo 1970-luvulla, mutta Tikomet on 2000-luvulla edelleen kehittänyt prosessia niin, että tänä päivänä sinkkiprosessilla päästään huomattavasti korkeampaan laatutasoon kuin aiemmin. Tämän kehitystyön ansiosta sinkkiprosessilla valmistettua uusiokovametallipulveria voidaan nykyään käyttää menestyksellisesti sovellutuksissa, joissa käyttö ei aiemmin ollut mahdollista riittämättömästä laadusta johtuen.

Tärkeimmät tuotantoprosessissa käytettävät laitteet ovat Tikometin asiantuntijoiden kehittämiä ja itse rakennettuja. Tikomet panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen ja t&k-henkilöstömme tekee sinkkiprosessiin liittyen sekä prosessinkehitys- että sovellutuskehitystyötä. Sovellutuskehityksessä tutkitaan sitä, miten uusiokovametallipulverilisäykset neitseellisten raaka-aineiden joukkoon vaikuttavat kovametallin valmistusprosessiin ja ominaisuuksiin.

Missio

Tulevaisuudessa kierrätyksellä tulee olemaan entistä suurempi merkitys kovametalliteollisuudessa, sillä sen ansiosta voimme säästää luonnonvaroja ja energiaa sekä vähentää ympäristövaikutuksia.

Sinkkiprosessin vahvuus on toisaalta kovametallituotannossa syntyvän romun ja toisaalta loppukäyttäjiltä kerättyjen käytettyjen kovametallityökalujen kierrätyksessä silloin, kun romu ja käytetyt työkalut ovat puhtaita ja korkealaatuisia (ts. eri kovametallilaadut on pidetty erillään toisistaan kovametallituotannossa tai loppukäyttäjiltä kerätyt käytetyt työkalut on lajiteltu ). Aiemmin sinkkiprosessin potentiaalia ei ole pystytty täysin hyödyntämään, koska vanhalla tuotantoteknologialla ei päästy riittävään laatutasoon. Tikometin tekemän prosessikehityksen ansiosta tilanne on nyt muuttunut.

Tikometin missio on edistää kierrätystä sinkkiprosessilla, koska se on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas kierrätysvaihtoehto, jonka etuja ei ole vielä riittävästi tiedostettu. Tikomet on valmiina palvelemaan asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään sinkkiprosessin kovametallin kierrätyksessä tarjoamia etuja.

Uusiokovametallipulverilisäyksen vaikutus kovametallin ominaisuuksiin

Karkea neitseellinen WC +
10% Co

100pros_neits.jpg 

Ominaisuudet
Tiheys 14,46 g/cm³
- Kovuus 1296 HV10
- Koersitiivivoima 91 Oe 

60% neitseellinen karkea WC +
40% karkea sinkkiprosessoitu pulveri +10% Co

40pros_neits.jpg 

Ominaisuudet
Tiheys 14,43 g/cm³
Kovuus 1310 HV10
 Koersitiivivoima 93 Oe