Suomi English Deutsch

Uusiokovametallipulveri

Tikometin valmistusohjelmaan kuuluu kuusi standardituotetta. Tuotekoodimme perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyyn volframikarbidin raekoluokitukseen, joten tuotekoodit indikoivat samalla, mikä on volframikabidin raekoko kustakin tuotteesta valmistetussa kovametallissa.

TuotekoodiKeskimääräinen WC-raekoko sintratussa kovametallissa (μm)Tyypillinen kobolttipitoisuus (%)Muut
       
F
(fine)
0.8…1.3 9…10 Cr3C2, VC
M
(medium)
1.3…3.5 9…10  
C
(coarse)
3.5…6.0 9…10  
EC
(extra coarse)
6.0...10 6…7  
TS
(tire stud)
2.0…3.5 8…9 TaC, TiC, NbC
I
(insert)
2.0…3.5 8…9 TaC, TiC, NbC

Tikometilla on moderni ja hyvin varustettu laadunvalvonta- ja tutkimuslaboratorio

Käytössämme ovat seuraavat analyyttiset menetelmät raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadunvalvontaan valmistusprosessin eri vaiheissa:

  • kemiallinen koostumus: XRF, ICP, LECO, kannettava XRF
  • partikkelikoko ja partikkelikokojakauma: laserdiffraktio
  • kovametallin valmistus laboratoriomittakaavassa: kuulamyllyt ja atriittorit, prässit, tyhjösintrausuuni 
  • sintratun kovametallin ominaisuuksien testaus: kovuus, tiheys, magneettinen kyllästys, koersiviteetti, optinen mikroskopia

Jokaisen pulverierän mukana toimitetaan asiakkaalle yksityiskohtainen analyysisertifikaatti.

Tikometin teknologian tasoa osoittaa se, että valmiin pulverin sinkkipitoisuus on erittäin alhainen (noin 10 ppm), vaikka prosessissa käytetään sinkkiä apuaineena.

Tuotantoa ja toimintaa ohjataan standardin ISO 9001:2015 mukaisella laatujärjestelmällä, joka on uudelleensertifioitu 2019 (DNV GL).

Kierrätys säästää huomattavasti luonnonvaroja ja energiaa

Tikometin käyttämä ympäristöystävällinen sinkkiprosessi mahdollistaa huomattavan energiansäästön ja hiilidioksidipäästöjen pienentämisen verrattuna neitseellisistä raaka-aineista valmistettuun kovametallipulveriin. ISO 14001:2015 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuonna 2012, joka on uudelleensertifioitu 2019 (DNV GL).